Vilket Bristav-nummer har ?

PAAPs Bristav-nummer är

4

PAAP
var med i avsnittet Avsnitt 62
i podden Vad blir det för rap? med
Hugo Wittorf

Hugo Wittorf
var med i avsnittet Avsnitt 28!
i podden Vad blir det för rap? med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se PAAPs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym