Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Kiisks Bristav-nummer är

2

Oskar Kiisk
var med i avsnittet Dag 12
i podden #VMpodden med
Jens Resch

Jens Resch
var med i avsnittet Dag 24
i podden #VMpodden med
Petter Bristav

Se Oskar Kiisks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym