Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Kiisks Bristav-nummer är

2

Oskar Kiisk
var med i avsnittet Dag 12
i podden #VMpodden med
Jason "Timbuktu" Diakité

Jason "Timbuktu" Diakité
var med i avsnittet 87
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oskar Kiisks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym