Vilket Bristav-nummer har ?

Jens Reschs Bristav-nummer är

1

Jens Resch
var med i avsnittet 89
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jens Reschs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym