Vilket Bristav-nummer har ?

Oscar Wendts Bristav-nummer är

2

Oscar Wendt
var med i avsnittet Avsnitt 56
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 171
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oscar Wendts poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym