Vilket Bristav-nummer har ?

Oscar Hiljemarks Bristav-nummer är

2

Oscar Hiljemark
var med i avsnittet Avsnitt 14
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 101
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oscar Hiljemarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym