Vilket Bristav-nummer har ?

Orvar Säfströms Bristav-nummer är

2

Orvar Säfström
var med i avsnittet 87
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 104
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Orvar Säfströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet