Vilket Bristav-nummer har ?

Oliver Bergmans Bristav-nummer är

2

Oliver Bergman
var med i avsnittet 2016-12-01
i podden AMK Morgon med
Adrian Boberg

Adrian Boberg
var med i avsnittet 27 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Oliver Bergmans poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet