Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Toivonens Bristav-nummer är

2

Ola Toivonen
var med i avsnittet Avsnitt 18
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 71
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ola Toivonens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym