Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Salos Bristav-nummer är

3

Ola Salo
var med i avsnittet #13
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #18
i podden Dill och Duva med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 6
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Ola Salos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym