Vilket Bristav-nummer har ?

Ny-Magnums Bristav-nummer är

3

Ny-Magnum
var med i avsnittet #11
i podden DJ 50 Spänn med
Tommie Jönsson

Tommie Jönsson
var med i avsnittet #46
i podden DJ 50 Spänn med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet #23
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Ny-Magnums poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym