Vilket Bristav-nummer har ?

Novas Bristav-nummer är

2

Nova
var med i avsnittet #16 Nova
i podden Krull & Kriminell med
Bobbo Krull

Bobbo Krull
var med i avsnittet 77
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Novas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym