Vilket Bristav-nummer har ?

Nordin Gerzics Bristav-nummer är

3

Nordin Gerzic
var med i avsnittet 23
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nordin Gerzics poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym