Vilket Bristav-nummer har ?

Nora Henrikssons Bristav-nummer är

3

Nora Henriksson
var med i avsnittet #99
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #5
i podden Agendasättarna med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 55
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nora Henrikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym