Vilket Bristav-nummer har ?

Noel Flikes Bristav-nummer är

2

Noel Flike
var med i avsnittet #54
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Noel Flikes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym