Vilket Bristav-nummer har ?

Noel Flikes Bristav-nummer är

2

Noel Flike
var med i avsnittet #38
i podden Bra snack med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet 5: Petter, Anna och Hasse
i podden Fantasipanelen med
Petter Bristav

Se Noel Flikes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym