Vilket Bristav-nummer har ?

Nilla Fischers Bristav-nummer är

2

Nilla Fischer
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Heja Sverige med
Soran Ismail

Soran Ismail
var med i avsnittet 280
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nilla Fischers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym