Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Wikegårds Bristav-nummer är

3

Niklas Wikegård
var med i avsnittet #101
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #9
i podden Agendasättarna med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niklas Wikegårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym