Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Koskela Sidhus Bristav-nummer är

4

Niklas Koskela Sidhu
var med i avsnittet 18. Stor i Lysekil Del 1
i podden Brus med
Simon Hjortfors

Simon Hjortfors
var med i avsnittet 50. Säd för Fåglarna
i podden Brus med
Isidor Olsbjörk

Isidor Olsbjörk
var med i avsnittet 17
i podden Humoristerna med
Marcus Thapper

Marcus Thapper
var med i avsnittet 28
i podden Humoristerna med
Petter Bristav

Se Niklas Koskela Sidhus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym