Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Hjulströms Bristav-nummer är

4

Niklas Hjulström
var med i avsnittet Niklas Hjulström
i podden Dan i samtal med
Dan Linder

Dan Linder
var med i avsnittet Helena Bergström
i podden Dan i samtal med
Helena Bergström

Helena Bergström
var med i avsnittet 199
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niklas Hjulströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym