Vilket Bristav-nummer har ?

Åsa Linderborgs Bristav-nummer är

2

Åsa Linderborg
var med i avsnittet 128
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Åsa Linderborgs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym