Vilket Bristav-nummer har ?

Nike Felldins Bristav-nummer är

3

Nike Felldin
var med i avsnittet Avsnitt 112
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 224. Petter Bristav har lagt ner sitt projekt "En sketch om dagen 2016"
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Nike Felldins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet