Vilket Bristav-nummer har ?

Niclas Alexanderssons Bristav-nummer är

3

Niclas Alexandersson
var med i avsnittet 51
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 124
i podden Lundh med
Johanna Frändén

Johanna Frändén
var med i avsnittet 121
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niclas Alexanderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym