Vilket Bristav-nummer har ?

Nicklas Bärkroths Bristav-nummer är

3

Nicklas Bärkroth
var med i avsnittet 37
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 103
i podden Lundh med
Erik Niva

Erik Niva
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nicklas Bärkroths poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym