Vilket Bristav-nummer har ?

Nicke Anderssons Bristav-nummer är

3

Nicke Andersson
var med i avsnittet KISS!
i podden Gradvall med
Jonas Åkerlund

Jonas Åkerlund
var med i avsnittet 118
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nicke Anderssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym