Vilket Bristav-nummer har ?

Nassim Al Fakirs Bristav-nummer är

3

Nassim Al Fakir
var med i avsnittet 180
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Anna Hegestrand

Anna Hegestrand
var med i avsnittet 167
i podden Livshjulet med Anna Hegestrand med
Hasse Brontén

Hasse Brontén
var med i avsnittet 251
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nassim Al Fakirs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet