Vilket Bristav-nummer har ?

Nassims Bristav-nummer är

3

Nassim
var med i avsnittet Avsnitt 22
i podden Du Får Vila Sen med
Daniel Ekberg

Daniel Ekberg
var med i avsnittet Avsnitt 3
i podden Du Får Vila Sen med
Martin Soneby

Martin Soneby
var med i avsnittet 1
i podden Wax on, wax off med
Petter Bristav

Se Nassims poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym