Vilket Bristav-nummer har ?

Namastes Bristav-nummer är

3

Namaste
var med i avsnittet Avsnitt 49
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 80
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Namastes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym