Vilket Bristav-nummer har ?

My Westerdahls Bristav-nummer är

4

My Westerdahl
var med i avsnittet 95
i podden 4Health med Anna Sparre med
Anna Sparre

Anna Sparre
var med i avsnittet 126
i podden 4Health med Anna Sparre med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 47
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se My Westerdahls poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet