Vilket Bristav-nummer har ?

My Vingrens Bristav-nummer är

3

My Vingren
var med i avsnittet 1:a maj - ”Heavy Metal Management”
i podden Flumskolan med
Johannes Klenell

Johannes Klenell
var med i avsnittet Fredrik Segerfeldt - ”Befria kulturen från politiken”
i podden Flumskolan med
Ola Söderholm

Ola Söderholm
var med i avsnittet 169
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se My Vingrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym