Vilket Bristav-nummer har ?

Monika Ahlbergs Bristav-nummer är

3

Monika Ahlberg
var med i avsnittet #5
i podden Veckans Samtal med
Johan Ahlberg

Johan Ahlberg
var med i avsnittet #21
i podden Veckans Samtal med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Monika Ahlbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym