Vilket Bristav-nummer har ?

Mona Riabackes Bristav-nummer är

3

Mona Riabacke
var med i avsnittet 10. Hur du tar bättre beslut
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mona Riabackes poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym