Vilket Bristav-nummer har ?

Modesty Sofronenkoffs Bristav-nummer är

4

Modesty Sofronenkoff
var med i avsnittet 37
i podden Halmstadpodden med
Fredrik Nyström

Fredrik Nyström
var med i avsnittet 17
i podden Halmstadpodden med
Peter Wahlbeck

Peter Wahlbeck
var med i avsnittet 141
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 228
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Modesty Sofronenkoffs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet