Vilket Bristav-nummer har ?

Mio Toyodas Bristav-nummer är

2

Mio Toyoda
var med i avsnittet 16
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Mio Toyodas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym