Vilket Bristav-nummer har ?

Mika Kjellbergs Bristav-nummer är

2

Mika Kjellberg
var med i avsnittet Modellagent Mika Kjellberg
i podden Pojkdrömmar med
Calle Schulman

Calle Schulman
var med i avsnittet 10
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Mika Kjellbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet