Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Darmells Bristav-nummer är

3

Micke Darmell
var med i avsnittet 29
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 6
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Micke Darmells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym