Vilket Bristav-nummer har ?

Micke Darmells Bristav-nummer är

3

Micke Darmell
var med i avsnittet 29
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Micke Darmells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym