Vilket Bristav-nummer har ?

Michel Tornéus Bristav-nummer är

3

Michel Tornéus
var med i avsnittet Kapitel 91
i podden Menage à tugg med
Ermias

Ermias
var med i avsnittet Kapitel 79
i podden Menage à tugg med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 255
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michel Tornéus poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet