Vilket Bristav-nummer har ?

Michel Sanchezs Bristav-nummer är

2

Michel Sanchez
var med i avsnittet 76
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Michel Sanchezs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym