Vilket Bristav-nummer har ?

Michel Didas Bristav-nummer är

3

Michel Dida
var med i avsnittet Höru Mej Dida!?
i podden Nordmark Pod med
Per Nordmark

Per Nordmark
var med i avsnittet The Cuckoo’s Nest
i podden Nordmark Pod med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 275
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Michel Didas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym