Vilket Bristav-nummer har ?

Michel Didas Bristav-nummer är

3

Michel Dida
var med i avsnittet Avsnitt 107
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 190
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Michel Didas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet