Vilket Bristav-nummer har ?

Michael Alonzos Bristav-nummer är

5

Michael Alonzo
var med i avsnittet 29
i podden Rockpodden med
Henke Brannerydh

Henke Brannerydh
var med i avsnittet 5
i podden Rockpodden med
Mats Rubarth

Mats Rubarth
var med i avsnittet 116
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Michael Alonzos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet