Vilket Bristav-nummer har ?

Melody Farshins Bristav-nummer är

2

Melody Farshin
var med i avsnittet Kapitel 153 Melody
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet 320: PRAPP PRAPP! Körv fired
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Melody Farshins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet