Vilket Bristav-nummer har ?

Melody Farshins Bristav-nummer är

2

Melody Farshin
var med i avsnittet Kapitel 153 Melody
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 255
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Melody Farshins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym