Vilket Bristav-nummer har ?

Melody Farshins Bristav-nummer är

2

Melody Farshin
var med i avsnittet 112 - Banarne
i podden Nisse å den där äldre med
Nisse Hallberg

Nisse Hallberg
var med i avsnittet 101 En kareoke-indian
i podden Nisse å den där äldre med
Petter Bristav

Se Melody Farshins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym