Vilket Bristav-nummer har ?

Matt McCarthys Bristav-nummer är

2

Matt McCarthy
var med i avsnittet 96
i podden WTF med
Judah Friedlander

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Matt McCarthys poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet