Vilket Bristav-nummer har ?

Judah Friedlanders Bristav-nummer är

1

Judah Friedlander
var med i avsnittet 145
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Judah Friedlanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet