Vilket Bristav-nummer har ?

Martina Thuns Bristav-nummer är

3

Martina Thun
var med i avsnittet 63
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 34
i podden Retoriskt! med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet Extrasode 5: Orca, havets hämnare
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Martina Thuns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet