Vilket Bristav-nummer har ?

Martina Thuns Bristav-nummer är

3

Martina Thun
var med i avsnittet 63
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 36
i podden Retoriskt! med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Martina Thuns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym