Vilket Bristav-nummer har ?

Martina Johanssons Bristav-nummer är

4

Martina Johansson
var med i avsnittet 52
i podden 4Health med Anna Sparre med
Anna Sparre

Anna Sparre
var med i avsnittet 97
i podden 4Health med Anna Sparre med
Mattias Ribbing

Mattias Ribbing
var med i avsnittet 30. Rutiner, OCD och produktivitet
i podden Mattias Ribbing Podcast med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 106
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Martina Johanssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym