Vilket Bristav-nummer har ?

Marthe Wolds Bristav-nummer är

2

Marthe Wold
var med i avsnittet 58
i podden Rätt avigt med
Julia Skott

Julia Skott
var med i avsnittet #3
i podden Nörd & Novis med
Petter Bristav

Se Marthe Wolds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet