Vilket Bristav-nummer har ?

Markus Krunegårds Bristav-nummer är

2

Markus Krunegård
var med i avsnittet 111
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Markus Krunegårds poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym