Vilket Bristav-nummer har ?

Marita Ulvskogs Bristav-nummer är

3

Marita Ulvskog
var med i avsnittet 43
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 49
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 295
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marita Ulvskogs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet