Vilket Bristav-nummer har ?

Marita Ulvskogs Bristav-nummer är

3

Marita Ulvskog
var med i avsnittet 37
i podden Retoriskt! med
Mattias Bergman

Mattias Bergman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marita Ulvskogs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet