Vilket Bristav-nummer har ?

Marie Lehmanns Bristav-nummer är

3

Marie Lehmann
var med i avsnittet #50
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #116
i podden Agendasättarna med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 223
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Marie Lehmanns poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym