Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Strandlund Tomsviks Bristav-nummer är

3

Maria Strandlund Tomsvik
var med i avsnittet #84
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #62
i podden Agendasättarna med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Maria Strandlund Tomsviks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym