Vilket Bristav-nummer har ?

Maria Sjöbergs Bristav-nummer är

3

Maria Sjöberg
var med i avsnittet EP33
i podden Nördigt med
Christian Hedlund

Christian Hedlund
var med i avsnittet 161
i podden Overkligt med
Victor Leijonhufvud

Victor Leijonhufvud
var med i avsnittet 154
i podden Overkligt med
Petter Bristav

Se Maria Sjöbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym