Vilket Bristav-nummer har ?

Jonas Berglöfs Bristav-nummer är

2

Jonas Berglöf
var med i avsnittet EP99
i podden Nördigt med
Kim W. Andersson

Kim W. Andersson
var med i avsnittet 130
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Jonas Berglöfs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet